Beleidsplan 24/7 Star Events

Inleiding 

24/7 Star Events organiseert een 2- of 3-jaarlijkse 24 uurs kookmarathon genaamd 24H Chefs om geld in te zamelen voor een goed doel. Er zal gewerkt worden met chefs, vrijwilligers en artiesten die belangeloos meewerken aan het ophalen van een mooi donatie aan het goede doel.

Termijn van een beleidsplan 

Elke 2 a 3 jaar word er een kookmarathon georganiseerd. De volgende zal dan ook in 2021 of 2022 georganiseerd worden.

Missie, visie en strategie 

24/7 Star Events is begonnen met de missie om verschillende partijen zoals chef koks, bediening, artiesten en sponsoren samen te laten werken om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Samen kunnen wij vanuit de hospitality sector mensen in nood helpen door een mooie donatie te doen aan het goede doel.

Doelstelling 

Elk evenement zal georganiseerd worden door 24/7 Star Events en zal werken met chefs, bedieningen artiesten die hier belangeloos aan meewerken. De kosten van dit evenement zullen we zo laag mogelijk proberen te houden. 

Huidige situatie 

Inmiddels zijn 2 edities georganiseerd door 24/7 Star Events; in 2016 en 2019. Dit waren beide erg succesvolle edities waar geld is opgehaald voor respectievelijk Dance4life en het Rode Kruis.

Activiteiten van de organisatie 

24/7 Star Events zal zich in 2019 en 2020 richten op het verbeteren en optimaliseren van het concept van 24H Chefs om zo in 2021 of 2022 weer een nieuwe editie te kunnen organiseren. Belangrijk in deze fase is dat alle contacten worden onderhouden om ook een volgende editie met net zoveel

Organisatie en Bestuur

Tjitze van der Dam - Voorzitter

Evelien Toorenburgh - Sectretaris

Bert Toorenburgh - Penningmeester

 

Vestigingsadres: Beethovenstraat 7, 1447 RP Purmerend

Contact: hallo@tjitzevanderdam.com

 

KvK: 64995836

RSIN: 855938869

24/7 Star Events bezit een ANBI status

 

Het bestuur ontvangt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Financiën 

Geld wat opgehaald wordt tijdens en voor het project 24H Chefs zal geschonken worden aan een vooraf gesteld goed doel. 

Klik hier voor de Balans van 2018

Beheer en besteding van het vermogen 

Het vermogen van de stichting word gebruikt voor herfinanciering van de volgende editie van 24H Chefs.

 

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
Volgens de statuten: 
1. De stichting heeft ten doel: chefs, bediening en artiesten belangeloos samen laten werken in een 24 uurs durende kookmarathon om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het vooraf gestelde doel, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    -  het organiseren van een evenement; 24H Chefs;
    -  het zonodig samenwerken met andere organisaties of instellingen die een gelijksoortig doel nastreven.